TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Ngày ban hành: 04/01/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 23/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị
Ngày ban hành: 23/12/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 210/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
Ngày ban hành: 20/12/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 201/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên
Ngày ban hành: 13/12/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 22 /2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 03/12/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chứng nhạn hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 16/11/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Ngày ban hành: 28/10/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 20/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
Ngày ban hành: 27/10/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 19/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
Ngày ban hành: 22/10/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 18 /2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng
Ngày ban hành: 15/10/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page