CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 18/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 20/04/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 19/2008/NQ-QH12
Tên văn bản: Thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày ban hành: 03/06/2008
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 66/2006/QH11
Tên văn bản: Dự án quan trọng quốc gia
Ngày ban hành: 29/06/2006
Lượt xem

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk