CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 1713/UBND-XDCB
Tên văn bản: Quy định trồng cây xanh tại các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 21/08/2012
Ngày có hiệu lực: 21/08/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 557/UBND-NC
Tên văn bản: V/v triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trường học
Ngày ban hành: 03/04/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 57/BXD - KTXD
Tên văn bản: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 56 /BXD-KTXD
Tên văn bản: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 383/BXD-KHTC
Tên văn bản: Điều chỉnh cơ cấu đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải của Trường Trung cấp XD số 4
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 53/BXD-KTXD
Tên văn bản: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 51 /BXD-KTXD
Tên văn bản: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1730/BXD-KTXD
Tên văn bản: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/10/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 43/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 21/7/2011
Ngày ban hành: 25/07/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 69/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 15/11/2010
Ngày ban hành: 17/11/2010
Lượt xem
Trang  1 2 3   Next page

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk