CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 3)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 2)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 1)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 998/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
Ngày ban hành: 10/07/2009
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 38/2009/QH12
Tên văn bản: Luật xây dựng sửa đổi bổ sung
Ngày ban hành: 19/06/2009
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 30/2009/QH12
Tên văn bản: Luật quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 17/06/2009
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 495/QĐ-BXD
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 08/05/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 19/2008/NQ-QH12
Tên văn bản: Thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày ban hành: 03/06/2008
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 81/2006/QH11
Tên văn bản: Luật cư trú
Ngày ban hành: 29/11/2006
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 66/2006/QH11
Tên văn bản: Dự án quan trọng quốc gia
Ngày ban hành: 29/06/2006
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Next page

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk