CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số 44/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định qui định chi tiết một số nội dung về qui hoạch xây dựng
Ngày ban hành: 06/05/2015
Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: Số 32/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng - thay thế nghị định 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/03/2015
Ngày có hiệu lực: 20/05/2015
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 121/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Ngày ban hành: 10/10/2013
Ngày có hiệu lực: 30/11/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 15/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/02/2013
Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 11/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Ngày ban hành: 14/01/2013
Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 103/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 04/12/2012
Ngày có hiệu lực: 20/01/2013
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 50/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngày ban hành: 09/11/2012
Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 1659/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Ngày ban hành: 07/11/2012
Ngày có hiệu lực: 07/11/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 1511/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 12/10/2012
Ngày có hiệu lực: 12/10/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 72/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Ngày ban hành: 24/09/2012
Ngày có hiệu lực: 10/11/2012
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Next page

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk