TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Truong THCS Van An phuong Van An thanh pho Bac Ninh
Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Khu nha o so 1 phuong Dai Phuc - TP Bac Ninh
1. Tên dự án: Khu nhà ở số 1 phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: UBND phường Đại Phúc 3. Địa điểm xây dựng: Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đô thị + Nhóm dự án: Dự án nhóm B

Quy hoach chi tiet Khu cong nghiep vua va nho Tan Chi
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp vừa và nhỏ Tân Chi 2. Chủ đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp huyện Tiên Du 3. Địa điểm xây dựng: xã Tân Chi - huyện tiên Du - tỉnh Bắc Ninh 4. Tính chất quy hoạch: - Quy hoạch chi tiết TL 1/2000. - Là khu công nghiệp tập trung đa ngành, trọng tâm là công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Cum cong nghiep thi tran Cho
1. Tên dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Chờ (2 giai đoạn) 2. Chủ đầu tư: CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/2000 + Nhóm dự án: Dự án nhóm B

Quy hoach chi tiet Khu do thi mo rong thi tran Cho
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mở rộng thị trấn Chờ 2. Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HUY HÙNG 3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/500 + Nhóm dự án: Dự án nhóm B

TRUONG TRUNG CAP NGHE QUOC TE DONG DUONG
1. Tên dự án: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG 2. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN 3. Địa điểm xây dựng: Xã Trung Nghĩa - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm B

KHU DO THI SINH THAI HONG HAC - XUAN LAM
1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm 2. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư công đoàn Ngân hàng Công Thương 3. Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm A

TRUONG TRUNG CAP NGHE KINH TE - KY THUAT VA THU CONG MY NGHE TRUYEN THONG THUAN THANH
1. Tên dự án: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH (2 GIAI ĐOẠN) 2. Địa điểm xây dựng: Xã Trạm Lộ & Gia Đông - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm B

Trang  1 2   Next page