TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 04/03/2013
Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
Ngày 25/2/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1) trong đó có rất nhiều tiêu chuẩn quan trọng đang áp dụng như: - TCXDVN 356 : 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng - TCXDVN 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất v.v...

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC (đợt 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2013)

1. TCXD 44:1970

Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

2. TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

3. TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

4. TCXD 128 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung

5. TCXD 129 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt

6. TCXD 130 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt

7. TCXD 131 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt

8. TCXD 132 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt

9. TCXD 133 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

10. TCXD 134 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt

11. TCXD 137 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt

12. TCXD 138 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt

13. TCXD 139 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt

14. TCXD 140 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt

15. TCXD 141 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt

16. TCXD 147 : 1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

17. TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

18. TCXD 151 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật

19. TCXD 152 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu

20. TCXD 153 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)

21. TCXD 154 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3)

22. TCXD 155 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3)

23. TCXD 156 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2)

24. TCXD 157 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

25. TCXD 158 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

26. TCXD 159 : 1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

27. TCXD 40 : 1987

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

28. TCXD 74:1987

Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

29. TCXD 160:1987

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

30. TCXD 163 : 1987

Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu

31. TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

32. TCXD 167:1989

Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

33. TCXD 169 : 1989

Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế

34. TCXD 171 : 1989

Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

35. TCXD 25 : 1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

36. TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

37. TCXD 192 : 1996

Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật

38. TCXD 193 : 1996

Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

39. TCXD 200 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

40. TCXD 201 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

41. TCXD 202 : 1997

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

42. TCXD 203 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

43. TCXD 208 : 1998

Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

44. TCXD 210 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo

45. TCXD 211 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

46. TCXD 213 : 1998

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung

47. TCXD 215 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy (ISO 8421-3:1989)

48. TCXD 216 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy (ISO 8421-4:1990)

49. TCXD 217 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm (ISO 8421-8:1990)

50. TCXD 224 : 1998

Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại

51. TCXD 225 : 1998

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

52. TCXD 226 : 1999

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

53. TCXD 227 : 1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

54. TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

55. TCXD 231 : 1999

Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật

56. TCXD 234 : 1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

57. TCXD 236 : 1999

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

58. TCXD 237 : 1999

Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung

59. TCXD 238 : 1999

Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

60. TCXD 240 : 2000

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

61. TCXD 246 : 2000

Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

62. TCXD 247 : 2001

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

63. TCXD 251 : 2001

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

64. TCXD 252 : 2001

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

65. TCXD 254 : 2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

66. TCXDVN 357 : 2000

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

67. TCXD 258 : 2001

Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

68. TCXDVN 262 : 2001

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông

69. TCXDVN 80 : 2002

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

70. TCXDVN 167 : 2002

Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng

71. TCXDVN 263 : 2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

72. TCXDVN 267 : 2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

73. TCXDVN 269 : 2002

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

74. TCXDVN 270 : 2002

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

75. TCXD 271 : 2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

76. TCXDVN 272 : 2002

Ống nhựa gân xoắn HDPE

77. TCXDVN 273 : 2002

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

78. TCXDVN 274 : 2002

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

79. TCXDVN 275 : 2002

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

80. TCXDVN 283 : 2002

Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

81. TCXDVN 284 : 2002

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn

82. TCXDVN 290 : 2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

83. TCXDVN 291: 2002

Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn

84. TCXDVN 292 : 2002

Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học

85. TCXDVN 60 : 2003

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

86. TCXD 174 : 2003

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

87. TCXDVN 286 : 2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

88. TCXDVN 293 : 2003

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

89. TCXDVN 294 : 2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

90. TCXDVN 295 : 2003

Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay

91. TCXDVN 301: 2003

Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

92. TCXDVN 307 : 2003

Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

93. TCXDVN 308 : 2003

Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

94. TCXDVN 162 : 2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

95. TCXDVN 281 : 2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

96. TCXDVN 287 : 2004

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

97. TCXDVN 288 : 2004

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

98. TCXDVN 289 : 2004

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

99. TCXDVN 302:2004

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

100. TCXDVN 303 : 2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

101. TCXDVN 309 : 2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

102. TCXDVN 310 : 2004

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

103. TCXDVN 311: 2004

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

104. TCXDVN 312 : 2004

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học

105. TCXDVN 313 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

106. TCXDVN 314 : 2005

Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa

107. TCXDVN 316 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

108. TCXDVN 317 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử

109. TCXDVN 318 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

110. TCXDVN 319 : 2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

111. TCXDVN 321: 2004

Sơn xây dựng - Phân loại

112. TCXDVN 322 : 2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

113. TCXDVN 323 : 2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

114. TCXDVN 324 : 2004

Xi măng xây trát

115. TCXDVN 325:2004

Phụ giá hoá học cho bê tông

116. TCXDVN 326 : 2004

Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

117. TCXDVN 327 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

118. TCXDVN 328 : 2004

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

119. TCXDVN 329 : 2004

Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

120. TCXDVN 332 : 2004

Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

121. TCXDVN 334 : 2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

122. TCXDVN 337 : 2005

Vữa và bê tông chịu axít

123. TCXDVN 338 : 2005

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

124. TCXDVN 339 : 2005

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

125. TCXDVN 340 : 2005

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng

Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

126. TCXDVN 341: 2005

Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

127. TCXDVN 342 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung

128. TCXDVN 343 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

129. TCXDVN 344 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

130. TCXDVN 345 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

131. TCXDVN 346 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

132. TCXDVN 347 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

133. TCXDVN 348 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

134. TCXDVN 349 : 2005

Cát nghiền cho bê tông và vữa

135. TCXDVN 350 : 2005

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

136. TCXDVN 351: 2005

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

137. TCXDVN 352 : 2005

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô

138. TCXDVN 353 : 2005

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

139. TCXDVN 354 : 2005

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông

140. TCXDVN 355 : 2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật

141. TCXDVN 356 : 2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

142. TCXDVN 358 : 2005

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

143. TCXDVN 359:2005

Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

144. TCXDVN 360 : 2005

Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

145. TCXDVN 194 : 2006

Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

146. TCXDVN 303 : 2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

147. TCXDVN 361: 2006

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

148. TCXDVN 362 : 2006

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

149. TCXDVN 363 : 2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

150. TCXDVN 364 : 2006

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

151. TCXDVN 366 : 2006

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast

152. TCXDVN 367 : 2006

Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

153. TCXDVN 368 : 2006

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime

154. TCXDVN 371 : 2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

155. TCXDVN 372 : 2006

Ống bê tông cốt thép thoát nước

156. TCXDVN 373 : 2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

157. TCXDVN 374 : 2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

158. TCXDVN 375 : 2006

Thiết kế công trình chịu động đất

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật

159. TCXDVN 376 : 2006

Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

160. TCXDVN 385: 2006

Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng

161. TCXDVN 46 : 2007

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

162. TCXDVN 386 : 2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

163. TCXDVN 388 : 2007

Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc

164. TCXDVN 389 : 2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

165. TCXDVN 390 : 2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

166. TCXDVN 391 : 2007

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

167. TCXDVN 392 : 2007

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

168. TCXDVN 394 : 2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện

169. TCXDVN 395 : 2007

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

Top

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk