TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 29/11/2017
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2022
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 08/KH-CĐ ngày 06/2/2017 của Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội lần thứ IV công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh nhiệm kỳ 2018-2023, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh và Chi uỷ chi bộ Chi Cục giám định xây dựng, Ban Chấp hành Công đoàn Chi Cục giám định xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, Nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã thành công tốt đẹp.
Đại hội Công đoàn Chi Cục giám định xây dựng được tổ chức vào thời điểm cán bộ công nhân viên chức, người lao động đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2017 – 2022;
Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí có đủ điều kiện tiêu chuẩn vào BCH công đoàn Chi cục giám định xây dựng khoá IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng thời bầu được 06 đ/c đi dự đại hội công đoàn ngành Xây dựng lần thứ IV và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Công đoàn Ngành xây dựng nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội đã thành công tốt đẹp, để có thành công đó Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ công đoàn ngành Xây dựng Bắc Ninh, Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo Chi cục giám định xây dựng đã tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động.
(Một số hình ảnh tại Đại hội)
(Các thành vên trúng cử Ban chấp hành Công đoàn Chi Cục khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022)
(Đ/c Lê Tiến Nam - Phó GĐ SXD, Chủ tịch CĐN XD Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo đại hội)
(Đ/c Vũ Quốc Khiêm - Phó CC trưởng, giám đốc Trung tâm KĐCL phát biểu chỉ đạo đại hội)
(CĐN XD Bắc Ninh có lãng hoa chúc mừng đại hội)
(Lãnh đao, CĐ Văn phòng Sở Xây dựng Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội)
(Cấp ủy Chi bộ Chi cục giám định xây dựng Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội)
(CĐ Viện quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội)
(CĐ Ban quản lý Công trình dân dụng và Công nghiệp - SXD BN tặng hoa chúc mừng đại hội)
(CĐ Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội)
(Phát biểu tham luận tại hội nghị của đoàn viên Công đoàn)
kcxbacninh.com.vn
Top