TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 01/07/2020
GIAO LƯU BÓNG ĐÁ
Hướng tới hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng (15/07/2002-15/07/2020). Nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Trung tâm, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu giữa 2 đơn vị Trung tâm kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng và Ban QL các DA xây dựng huyện Thuận Thành; Trung tâm kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng và Ban QL các DA xây dựng thị xã Từ Sơn
Đến tham dự chương trình giao lưu bóng đá có lãnh đạo các đơn vị. Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, thấm đậm tình đoàn kết, hữu nghị và đã kết thúc thành công tốt đẹp.
http://kcxbacninh.com.vn/
Top