TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 15/01/2021
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Ngày 07/01/2021 Chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng – Đảng bộ Sở Xây dựng Bắc Ninh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các đồng chí có đủ đức, đủ tài và có nhiều thành tích trong quá trình công tác
Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên mới; coi việc phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ Đảng viên của Chi bộ, phát triển mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Để làm tốt công tác công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, các đồng chí Đinh Thị Diệu Lan, Vương Thanh Khuyến, Trần Đình Thọ đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 07/01/2021.
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.http://kcxbacninh.com.vn/
Top