TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Vu Anh Dung
Họ và tên:Vũ Anh Dũng
Năm sinh:1985
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Nguyễn Đăng - TP Bắc Ninh
Chức vụ:Trưởng phòng
Nguyen Trong Tuan
Họ và tên:Nguyễn Trọng Tuấn.
Năm sinh:1984
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đường Ngô Gia Tự - TP Bắc Ninh
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Vu Mai Huong
Họ và tên:Vũ Mai Hương
Năm sinh:6/3/1981
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Số 297C - Tổ 3A - P. Đức Giang - Q. Long Biên - TP. Hà Nội
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Thi Hong Nhung
Họ và tên:Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh:1985
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :52 Nguyễn Văn Cừ - Tp. Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Van Bach
Họ và tên:Nguyễn Văn Bách
Năm sinh:12/12/1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Duyên
Năm sinh:15/8/1982
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Duy Doan
Họ và tên:Nguyễn Duy Đoàn
Năm sinh:1987
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đình Bảng - Từ Sơn
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Đào Đức Nguyên
Năm sinh:27/7/1985
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Dang Dung
Họ và tên:Nguyễn Đăng Dũng
Năm sinh:17/9/1987
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Nhài
Năm sinh:30/11/1988
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :An Bình - Thuận Thành - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Chu Dam Anh
Họ và tên:Chu Đàm Anh
Năm sinh:07/4/1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thị trấn Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Phạm Thị Thơ
Năm sinh:31/10/1992
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Việt Đoàn - Tiên Du - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Đỗ Đình Thắng
Năm sinh:27/5/1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Hữu Lũng - Lạng Sơn
Chức vụ:Nhân viên
Vu Huu Hung
Họ và tên:Vũ Hữu Hưng
Năm sinh:26/4/1995
Giới tính:Nam
Địa chỉ :TP Bắc Ninh
Chức vụ:Chức vụ
Ngo Van Duc
Họ và tên:Ngô Văn Đức
Năm sinh:25/9/1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên