TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Nguyen Manh Ha
Họ và tên:Nguyễn Mạnh Hà
Năm sinh:30/4/1979
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Khu 1 - P. Đại Phúc - TP. Bắc Ninh
Chức vụ:Trưởng phòng
Trinh Dinh Chung
Họ và tên:Trịnh Đình Chung
Năm sinh:21/8/1988
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Khu 2, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Họ và tên:Vũ Quốc Chức
Năm sinh:22/10/1989
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thôn An Thị, xã Bình Yên, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Chức vụ:Phó Trưởng phòng
Au Duong Huy
Họ và tên:Âu Dương Huy
Năm sinh:12/7/1980
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thuận Thành, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Trần Mạnh Lăng
Năm sinh:22/12/1983
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành
Chức vụ:Nhân viên
Nguyen Van Hoang
Họ và tên:Nguyễn Văn Hoàng
Năm sinh:10/10/1984
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Trọng Dân
Năm sinh:30/1/1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Ngô Văn Việt
Năm sinh:1986
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Từu Sơn Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Vũ Văn Cương
Năm sinh:04/3/1993
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Thôn An Thị, xã Yên Bình, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn Thao
Năm sinh:17/5/1988
Giới tính:Nam
Địa chỉ :thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Phạm Xuân Tiếp
Năm sinh:12/5/1994
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Mai Thôn, Chi Lăng, Quế Võ Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Trang
Năm sinh:25/5/1990
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Tuấn Minh
Năm sinh:23/9/1990
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Lập Ái, Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn Nam
Năm sinh:16/9/1990
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Viêm Xá, Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Hoang Dang Ha
Họ và tên:Hoàng Đăng Hà
Năm sinh:26/12/1991
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Diệp
Năm sinh:1979
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Trương Văn Tiến
Năm sinh:1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn Long
Năm sinh:24/8/1988
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Yên Dũng Bắc Giang
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Ngọc Sơn
Năm sinh:1996
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Thị Hồng Nhung
Năm sinh:1985
Giới tính:Nữ
Địa chỉ :Ninh xá 4, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Văn Du
Năm sinh:1989
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Xóm Đọ Bến, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam. tỉnh Bắc Giang
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Nguyễn Quang Anh
Năm sinh:1997
Giới tính:Nam
Địa chỉ :Số 43, phố Thị Chung, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chức vụ:Nhân viên
Họ và tên:Hà Sỹ Hoàng
Năm sinh:
Giới tính:Nam
Chức vụ:Nhân viên