TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:SỬA CHỮA, CẢI TẠO NÂNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/12/2019
Tên dự án:DỰ ÁN ĐTXD TRUNG TÂM BÁO CHÍ TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:BÁO BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/12/2019
Tên dự án:CẢI TẠO KÈ AO THÔN HỘ VỆ, XÃ LẠC VỆ, HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:UBND XÃ LẠC VỆ
Địa điểm xây dựng:Xã Lạc Vệ - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:07/12/2019
Tên dự án:ĐTXD NHÀ LỚP HỌC TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:05/11/2019
Tên dự án:DỰ ÁN ĐTXD TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG CHI CỤC GIÁM ĐỊNH
Chủ đầu tư:TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ XÂY DỰNG CHI CỤC GIÁM ĐỊNH
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/07/2019
Tên dự án:ĐTXD đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) - Giai đoạn 2
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:10/03/2019
Tên dự án:ĐTXD TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI ĐƯỜNG HÀN THUYÊN VÀ ĐƯỜNG ĐẤU MÃ, TP BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/12/2018
Tên dự án:ĐTXD HTKT KHU NHÀ Ở THÔN NHƯ NGUYỆT XÃ TAM GIANG - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT (TNHH)
Địa điểm xây dựng:Thôn Như Nguyệt - xã Tam Giang - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc ninh
Thời gian thực hiện:02/08/2018
Tên dự án:QHCT HTKT KHU NHÀ Ở TẠI XÃ HƯƠNG MẠC ĐỂ TẠO VỐN HOÀN TRẢ CHI PHÍ DỰ ÁN HOÀN TRẢ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GT, GD-ĐT, VH-TT, TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
Chủ đầu tư:LIÊN DANH CTY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO ĐỨC VÀ CTY CAO NGUYÊN (TNHH)
Địa điểm xây dựng:Xã Hương Mạc - thị xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:18/07/2018
Tên dự án:KHU NHÀ Ở HAI VÂN - CHU MẪU ĐỂ HOÀN TRẢ VỐN ĐTXD TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QL18 ĐẾN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỚI PHƯỜNG VÂN DƯƠNG GIAI ĐOẠN II - THEO HÌNH THỨC BT
Chủ đầu tư:CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC (TNHH)
Địa điểm xây dựng:Phường Vân Dương - thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/01/2018
Tên dự án:ĐTXD CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ ĐÓNG QUÂN VÀ BẾN NEO ĐẦU TẦU, XUỒNG THỦY ĐOÀN 1
Chủ đầu tư:CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Địa điểm xây dựng:Thôn Chi Hồ - xã Tân Chi - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:02/01/2018
Tên dự án:KHU NHÀ Ở PHÚC SƠN ĐỂ HOÀN TRẢ VỐN ĐTXD TUYẾN ĐƯỜNG TL286 ĐOẠN TỪ PHƯỜNG VẠN AN ĐẾN PHƯỜNG PHONG KHÊ THEO HÌNH THỨC BT
Chủ đầu tư:CÔNG TY XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC (TNHH)
Địa điểm xây dựng:Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/01/2018
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page