TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 280 (đoạn An Quang – Đông Bình) Km6+700-:-Km11+244
Đơn vị thi công:Công ty CP đầu tư &XD giao thông 2
Thời gian thực hiện:17/05/2017
Tên dự án:
Đơn vị thi công:Công ty Bê tông Việt Đức
Thời gian thực hiện:15/05/2017
Tên dự án:Khu đô thị mới Nam Võ Cường
Đơn vị thi công:Công ty TNHH XD &TM AT Bách Khoa
Thời gian thực hiện:15/05/2017
Tên dự án:Nhà kho mới công ty TENMA Việt Nam
Đơn vị thi công:Công ty CONSTRUCTION 105
Thời gian thực hiện:11/05/2017
Tên dự án:Công ty nông nghiệp công nghệ cao DABACO
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD&PT hạ tầng BADACO
Thời gian thực hiện:10/05/2017
Tên dự án:Nhà máy chế biến Trứng
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD&PT hạ tầng BADACO
Thời gian thực hiện:10/05/2017
Tên dự án:Trạm ấp Nam Viên Mở rộng
Đơn vị thi công:Công ty TNHH đầu tư XD&PT hạ tầng BADACO
Thời gian thực hiện:09/05/2017
Tên dự án:Đường khu trung tâm nội thị thị trấn Thứa - Lương Tài- Bắc Ninh
Đơn vị thi công:Công ty Thái Bình Dương
Thời gian thực hiện:08/05/2017
Tên dự án:HTKT khu nhà ở dịch vụ phường Trang Hạ (khu 3.96ha)
Đơn vị thi công:Liên danh công ty TNHH môi trường xanh và công ty CPXD Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/05/2017
Tên dự án:Trung tâm thương mại DABACO Quế Võ
Đơn vị thi công:Công ty CPĐTXD GDC Hà Nội
Tư vấn giám sát:Ban QLDA Công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:11/04/2017
Tên dự án:HT xử lý môi trường chung cho các khu chăn nuôi tập trung công ty ĐT XD &PT HT DABACO
Đơn vị thi công:Công ty ĐT XD &PT HT DABACO
Tư vấn giám sát:Ban QLDA công ty CP tập đoàn DABACO
Thời gian thực hiện:06/04/2017
Tên dự án:DA ĐT XD HTKT khu nhà ở dân cư DV- Yên Trung- Yên Phong
Đơn vị thi công:Đơn vị thi công: Liên danh công ty CPĐTPT nhà Bắc Ninh và công ty CP đầu tư thương mại và phát triển XD Việt Trung
Tư vấn giám sát:Trung tâm kiểm định CL&KTXD
Thời gian thực hiện:05/04/2017
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42   Next page