Chức năng - Nhiệm vụ & sơ đồ tổ chức bộ máy phòng tư vấn xây dựng
25/05/2022 10:08
  Phòng Tư vấn xây dựng thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng
SĐT: 02223.896.134, Địa chỉ Email: tvxd.kcx@gmail.com
   Nhiệm vụ và chức năng chính của phòng :
     - Thực hiện chức năng tư vấn xây dựng gồm: Lập nhiệm vụ, đồ án thiết kế quy hoạch; Lập dự án đầu tư xây dựng; Lập nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế - dự toán; 
     - Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng về nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng
     - Các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.     
    Phòng Tư vấn xây dựng - KCX tiền thân là phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Tổng hợp, được thành lập năm 2002. Trải qua các thời kỳ phát triển của KCX, phòng Tư vấn không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, luôn là nơi đào tạo nguồn nhân lực và lãnh đạo cho ngành Xây dựng, đồng thời là nơi sản xuất chính tạo nguồn thu để Trung tâm hoạt động và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
   Hiện nay, Trung tâm là đơn vị tư vấn hạng I (trong đó bao gồm cả tư vấn lập quy hoạch, dự án và thiết kế). Do vậy phòng Tư vấn xây dựng có đủ năng lực để thực hiện tư vấn các loại công trình đến cấp 1.
   Phòng Tư vấn xây dựng có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo chính quy tại các trường đại học đầu ngành xây dựng như: ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Giao thông, ĐH Thủy lợi, v.v. có năng lực và kinh nghiệm đảm đương tốt các công việc được giao. Tổng số CB-CNV trong phòng là 15 người, trong đó có 07 thạc sỹ, 03 kiến trúc sư, 05 kỹ sư các chuyên ngành xây dựng. Bên cạnh đó, phòng còn có đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng.
   Thành tích đã đạt được: Lập các đồ án Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn; Lập các dự án đến nhóm A; Thiết kế các loại công trình đến cấp 1.
   Hiện tại, tất cả các công việc tư vấn của phòng đầu được áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Các sản phẩm đầu ra đều đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ và có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Sơ đồ tổ chức bộ máy

   
   Với phương châm "Chất lượng và phát triển bền vững", Phòng Tư vấn xây dựng đã và đang khẳng định được thương hiệu đơn vị tư vấn của KCX, là địa chỉ đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, doanh nghiệp, khách hàng và các nhà đầu tư mong muốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh!
 
 
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 35

Đã truy cập: 230053