Giới thiệu
10/08/2023 07:00
Trung tâm kiểm định Chất lượng và Kinh tế xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2002, trưởng thành từ môi trường khó khăn, thách thức, với truyền thống "đoàn kết, học hỏi, vươn tới, thành công" đến nay Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã thực sự trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng đồng thời là đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng có uy tín, năng lực trên địa bàn tỉnh và khu vực.
Được thành lập năm 2002, trưởng thành từ môi trường khó khăn, thách thức, với truyền thống "đoàn kết, học hỏi, vươn tới, thành công" đến nay Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã thực sự trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng đồng thời là đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng có uy tín, năng lực trên địa bàn tỉnh và khu vực.
  Trong suốt thời gian xây dựng và trưởng thành, Trung tâm không ngừng tạo dựng những giá trị để xây dựng và tích lũy niềm tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, đến các chủ đầu tư, khách hàng, cán bộ viên chức Trung tâm. Đến nay Trung tâm có 5 phòng với tổng số 88 viên chức, người lao động.
1. Phòng Hành chính Tổng hợp;
2. Phòng Kiểm định Chất lượng;
3. Phòng Thí nghiệm Vật liệu;
4. Phòng Kinh tế Xây dựng;
5. Phòng Tư vấn Xây dựng;
Trong đó tính đến năm 2023 trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 30 đ/c; Đại học: 50 đ/c; bảo vệ, tạp vụ, lái xe, thí nghiệm viên: 08 đ/c.
Tổ chức Công đoàn: Có 5 tổ công đoàn với tổng số 88 thành viên sinh hoạt;
Tổ chức Đoàn thanh niên: Chi đoàn thanh niên sinh hoạt: 39 đoàn viên;
(Tập thể Lãnh đạo & Cán bộ nhân viên Trung tâm 2022)
Cùng với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, phòng thí nghiệm vật liệu cấu kiện xây dựng, mã số LAS-XD 06.001 đã thực hiện công tác kiểm định chất lượng, tư vấn đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn, trọng điểm trong và ngoài địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Là đơn vị hạng I về công tác Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trung tâm luôn đáp ứng được các yêu cầu kiểm định và thực hiện các công việc về tư vấn xây dựng một cách khắt khe nhất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, xứng đáng là điểm đến tin cậy của chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực.
 


      
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 81

Đã truy cập: 219858