Hồ sơ cán bộ phòng tư vấn xây dựng
18/05/2022 17:03
Phòng tư vấn xây dựng bao gồm: 15 cán bộ. Trong đó có 7 cán bộ trình độ thạc sĩ và 8 cán bộ là kỹ sư.
Vũ Anh Dũng
Đồng chí: Vũ Anh Dũng
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng cầu đường
Email: anhdung.kcx@gmail.com
SĐT: 0977.670.299
Đồng chí: Nguyễn Trọng Tuấn
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Email: trongtuan2912@gmail.com
SĐT: 0853.865.555
Đồng chí: Đào Đức Nguyên
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Cán bộ - Chủ trì
Trình độ học vấn: Kỹ sư hệ thống điện
Email: nguyenbk1102@gmail.com
SĐT: 0948.167.386
Đồng chí: Nguyễn Văn Bách
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Cán bộ - Chủ trì
Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng Đường ô tô và sân bay
Email: bach1212@gmail.com
SĐT: 0396.446.343
Đồng chí: Nguyễn Duy Đoàn
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Cán bộ - Chủ trì
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Email: doannguyenduy2008@gmail.com
SĐT: 0911.215.956
Đồng chí: Nguyễn Đăng Dũng
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Cán bộ - Chủ trì
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng công trình Biển và Dầu khí
Email: nguyendangdungico@gmail.com
SĐT: 0986.148.140
Đồng chí: Phạm Thị Thơ
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Cán bộ - Chủ trì
Trình độ học vấn: Kỹ sư cấp thoát nước
Email: tho.phamthi.ktv@gmail.com
SĐT: 0375.685.203
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Duyên
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Email: khanhduyen1982@gmail.com
SĐT: 0984.084.357
Đồng chí: Ngô Văn Đức
Năm sinh: 1993
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Email: duckcxbn@gmail.com
SĐT: 0973.703.802
Đồng chí: Đỗ Đình Thắng
Năm sinh: 1996
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Email: dodinhthangdhxd59xd3@gmail.com
SĐT: 0822.496.333
Đồng chí: Chu Đàm Anh
Năm sinh: 1996
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kỹ sư cấp thoát nước
Email: anhcd46@wru.com
SĐT: 0399.962.076
Đồng chí: Nguyễn Văn Triệu
Năm sinh: 1996
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Email: nguyenvantrieudhxd@gmail.com
SĐT: 0975.737.205

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Du
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
SĐT: 0948.554.836

Đồng chí: Phạm Văn Hiệp
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Kiến trúc sư 
Email: hieppham1995bn@gmail.com

Đồng chí: Trần Thị Hương Giang
Năm sinh: 1999
Chức vụ: Cán bộ
Trình độ học vấn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Email: giangha180299@gmail.com
 
Tác giả: Phòng tư vấn xây dựng
Nguồn bài viết: KCX - Phòng tư vấn xây dựng
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 57

Đã truy cập: 219864