Đại hội Đoàn thanh niên Sở xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027
26/04/2022 06:56
Ngày 15 tháng 4 năm 2022 Chi Đoàn Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng đã tham dự Đại hội Đoàn thanh niên Sở Xây dựng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự tham gia đầy đủ của các Đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên có ý thức trách nhiệm cao, tích cực tham luận, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.
(Một số hình ảnh về Đại hội Đoàn thanh niên Sở xây dựng khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027)
Chu-tich-doan-thanh-nien-So-xay-dung-phat-bieu
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng – Bí thư Đoàn thanh niên Sở xây dựng khóa VII phát biểu khai mạc đại hội

chu-tich-doan-thanh-nien-trung-tam
Đồng chí Trịnh Đình Chung – Bí thư Chi đoàn Trung tâm phát biểu tại Đại hội

thanh-vien-doan-thanh-nien-trung-tam-tham-gia-tham-muu
Đồng chí Nguyễn Thị Tính - Chi đoàn Trung tâm nêu ý kiến tham luận tại Đại hội

thanh-vien-doan-thanh-nien-trung-tam-tham-gia-tham-muu
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Chi đoàn Trung tâm nêu ý kiến tham luận tại Đại hội

lanh-dao-trung-tam-tang-hoa-doan-thanh-nien-So-xay-dung
Đại diện cấp Ủy chi bộ, Ban lãnh đạo Trung tâm đồng chí Đỗ Viết Quế
- Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm lên tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội


lanh-dao-so-xay-dung-tang-hoa-chuc-mung-dai-hoi-khoa-moi
Lãnh đạo Sở xây dựng tặng hoa chúc mưng Ban chấp hành Đoàn Sở khóa VIII
nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tác giả: Nguyễn Quang Anh
Nguồn bài viết: Trung tâm Kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 66

Đã truy cập: 74319