Đổi tên phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng
07/11/2023 13:54
Ngày 06/11/2023, Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng  được cấp giấy chứng nhận số: 1986/GCN-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp, đồng thời đổi mã số phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm trước đây là "LAS-XD 213" thành "LAS-XD 06.001".
Chi tiết Giấy chứng nhận và danh mục chỉ tiêu thí nghiệm của phòng thí nghiệm xem chi tiết tại file đính kèm.
Nguồn bài viết: KCX
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 73

Đã truy cập: 202725