Khu nhà ở số 1 phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh
17/04/2012 08:27
1. Tên dự án: Khu nhà ở số 1 phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: UBND phường Đại Phúc 3. Địa điểm xây dựng: Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu đô thị + Nhóm dự án: Dự án nhóm B
5. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: 30 ha
    + Một số thông số chính: Là khu nhà ở đô thị và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu khoảng 5000 người, bao gồm các khu chức năng như: khu nhà ở (nhà lô, nhà vườn, nhà biệt thự); các công trình công cộng, thương mại và dịch vụ; khu TDTT; khu công viên và cây xanh; v.v.
    + Đầu tư dự án HTKT bao gồm: San nền, giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và TDTT
6. Tổng mức đầu tư: 95 tỷ
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết, Lập dự án ĐTXD công trình
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm đồ án:     KTS. Nguyễn Văn Thông
+ QLKT:                    KS. Ngô Quốc Thứ
+ Thực hiện:               KTS. Nguyễn Quang Minh
                                  KTS. Trần Thị Hạnh
                                  KS. Ngô Minh Hùng
                                  KS. Nguyễn Mạnh Hà
                                  KS. Lê Anh Đức
9. Thời gian thực hiện: Năm 2006 - 2008
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:


Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 94

Đã truy cập: 219877