Trung tâm Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh
20/10/2023 14:00
Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng thực hiện công tác Thẩm tra thiết kế và Giám sát dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh
Tác giả: Nguyễn Quang Anh
Nguồn bài viết: Phòng Kiểm định - KCX
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 82

Đã truy cập: 230061