Trụ sở làm việc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh
01/11/2023 13:28
Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng thực hiện công tác Giám sát dự án: Trụ sở làm việc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh.
Tác giả: Nguyễn Quang Anh
Nguồn bài viết: Phòng Kiểm định - KCX
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 51

Đã truy cập: 202688