Bắc Ninh: Hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông
24/11/2023 14:05
(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo Kết luận thanh tra số 4062/KL-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và cho thuê tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn. Theo đó, hàng loạt vi phạm đã được chỉ rõ; trách nhiệm thuộc về các Sở địa phương và chủ đầu tư đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các lĩnh vực có liên quan.
Có vị trí đắc địa ở thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) nhưng dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông sau nhiều năm được triển khai xây dựng vẫn xây dựng dở dang gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

   Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và cho thuê do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka (người đại diện theo pháp luật là ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT) là Nhà đầu tư; trên cơ sở Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty Hồng Ngọc (TNHH).

   Dự án có quy mô xây dựng gồm: Công trình số 1: Khối nhà 1A, 17 tầng, chức năng công cộng, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê và khách sạn, căn hộ để bán; Khối nhà 1B, 13 tầng, chức năng công cộng, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê và khách sạn, căn hộ để bán; Khối nhà 1C, 13 tầng, chức năng công cộng, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê và khách sạn, căn hộ để bán. Công trình số 2 và công trình số 3: 22 tầng, chức năng công cộng, thương mại dịch vụ, căn hộ để bán; diện tích mặt đất sử dụng: 16.397,0m2 tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn.

   Vi phạm công tác quy hoạch, không tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án

   Theo kết quả thanh tra của UBND tỉnh Bắc Ninh, Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và cho thuê (viết tắt là Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông) có hàng loạt những khuyết điểm, tồn tại. Cụ thể:

   Sở Xây dựng cấp Giấy phép quy hoạch về chức năng khu đất là đất căn hộ để bán và căn hộ cho thuê nhưng không phù hợp chức năng khu đất (đất công cộng) được phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chưa đúng về nguyên tắc quản lý và sử dụng đất đô thị, quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

   Không xác định chỉ tiêu sử dụng đất (về hệ số sử dụng đất) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

   Sở Xây dựng không báo cáo UBND tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông là chưa đúng quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka là nhà đầu tư dự án là chưa đúng quy định về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, quy định tại Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014, đồng thời chưa đúng quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, quy định tại khoản 2 điều 22 Luật Nhà ở năm 2014.

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka: Chưa đúng quy định về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014 (Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020); Chưa đúng quy định về nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư, quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư năm 2020.

   Hội đồng thành viên Công ty Hồng Ngọc (TNHH) vi phạm nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2014.

   Văn phòng công chứng Công Thành vi phạm hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng năm 2014 (thực hiện công chứng trong trường hợp nội dung hợp đồng vi phạm pháp luật).

   Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện chưa đúng quy định về trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quy định tai điểm c khoản 5 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013;

   Thực hiện chưa đúng quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2014 (Doanh nghiệp chưa thực hiện ký quỹ).

   Tại công trình số 1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka không thực hiện đúng quy định về nguyên tắc phê duyệt dự án, quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

   Sở Xây dựng thực hiện không đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình số 2, quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014.

Hệ thống cẩu tháp và giàn giáo xây dựng trên công trình đã hoen gỉ xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân di chuyển qua khu vực trên.

   Chủ đầu tư chưa hoàn thiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

   Để khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý về chủ trương điều chỉnh dự án từ “Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và căn hộ cho thuê tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn) thành “Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mai Hồng Kông, khách sạn và căn hộ du lịch” trên khu đất có diện tích khoảng 16.403,6m2 tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật.

   Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hồng Kông, khách sạn, căn hộ để bán và căn hộ cho thuê tại phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn) thành “Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mai Hồng Kông, khách sạn và căn hộ du lịch”.

   Chưa hoàn thiện việc điều chỉnh Dự án theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

   Chưa thực hiện việc ký điều chỉnh phụ lục Hợp đồng góp vốn số công chứng 2433/2016/HĐGV, quyển số 2, có xác nhận của Văn phòng công chứng Công Thành tỉnh Bắc Ninh ngày 7/10/2016 phù hợp với dự án đầu tư (đã điều chỉnh) theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

   Kết luận Thanh tra cũng chỉ rõ, trách nhiệm thuộc về Lãnh đạo Sở Xây dựng; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Quy hoạch – Kiến trúc, phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng thời điểm có các tồn tại, khuyết điểm.

   Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế tập thể và tư nhân, phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân (nay đã giải thể) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thời điểm có các tồn tại, khuyết điểm.

   Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo, chuyên viên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thời điểm có các tồn tại, khuyết điểm.

   Lãnh đạo Chi cục thuế Từ Sơn, cán bộ thuế chuyên quản Chi cục thuế thị xã Từ Sơn thời điểm có các tồn tại, khuyết điểm.

   Hội đồng thành viên Công ty Hồng Ngọc (TNHH), Chủ tịch HĐTV Công ty Hồng Ngọc (TNHH), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, cán bộ phụ trách xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka.

   Trưởng Văn phòng công chứng Công Thành, công chứng viên chứng nhận Hợp đồng góp vốn.


Hiện chủ đầu tư dự án đang báo cáo, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

 

   Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng về tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Hồng Kông, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: Theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án triển khai trong thời gian dài và do thay đổi thiết kế theo các chủ trương đầu tư mới, do ngân hàng giải ngân vốn chậm nên dự án chậm tiến độ.

   Hiện tại, Chủ đầu tư đã thực hiện xong phần kết cấu thô và đang hoàn thiện phần kiến trúc các tòa nhà của công trình số 1. Đối với công trình số 2, đang hoàn thiện các tầng 4, 5; hoàn thiện xong một phần các tầng hầm 2,3; đã hoàn thiện xong tầng 1; đã lắp đặt sử dụng 02/8 thang máy; 02 cầu thang bộ... đã đưa vào sử dụng 3 tầng dưới. Cơ bản hoàn thiện phần mặt đứng ngoài nhà, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy.

   Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan địa phương để tổ chức thực hiện Kết luận số 4062/KL-UBND ngày 14/11/2023; Sở Xây dựng đã và đang tích cực hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật về xây dựng hiện hành.

Tác giả: Khánh Hòa
Nguồn bài viết: Báo Xây dựng
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 38

Đã truy cập: 241990