Cụm công nghiệp thị trấn Chờ
17/04/2012 08:20
1. Tên dự án: Cụm công nghiệp thị trấn Chờ (2 giai đoạn) 2. Chủ đầu tư: CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ 3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: + Tính chất quy hoạch: Quy hoạch chi tiết TL 1/2000 + Nhóm dự án: Dự án nhóm B
5. Quy mô và một số thông số chính:
+ Quy mô: 250 ha
+ Một số thông số chính:
Là cụm công nghiệp tập trung đa ngành, trọng tâm là sản xuất các sản phẩm và dịch vụ; bao gồm các khu chức năng chính sau:
+ Khu các nhà máy xí nghiệp, nhà xưởng sản xuất, kho bãi tập kết.
+ Khu quản lý điều hành và dịch vụ công cộng phục vụ sản xuất.
+ Khu công viên cây xanh.
+ Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật:
1.    San lấp mặt bằng.
2.    Đường giao thông.
3.    Hệ thống cấp nước.
4.    Hệ thống thoát nước thải.
5.    Hệ thống thoát nước mưa.
6.    Hệ thống cấp điện.
7.    Hệ thống chiếu sáng công cộng.
8.    Hệ thống tuy nel kỹ thuật
9.    Các hệ thống thông tin liên lạc.
6. Tổng mức đầu tư: 950 tỷ (cả 2 giai đoạn)
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập quy hoạch chi tiết, Lập dự án ĐTXD công trình
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm đồ án:     KTS. Lê Hoàng Trung
+ QLKT:                    KS. Vũ Quốc Khiêm
+ Thực hiện:               KTS. Lê Hoàng Trung
                                  KTS. Trần Thị Hạnh
                                  KS. Ngô Minh Hùng
                                  KS. Nguyễn Mạnh Hà
                                  KS. Lê Anh Đức
9. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:


Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 49

Đã truy cập: 191079