TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH
17/04/2012 07:58
1. Tên dự án: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG THUẬN THÀNH (2 GIAI ĐOẠN) 2. Địa điểm xây dựng: Xã Trạm Lộ & Gia Đông - huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh 3. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm B
4. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: 13 ha
    + Một số thông số chính:
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề đủ khả năng tiếp cận nhanh và trực tiếp tham gia vào các dây truyền sản xuất; khả năng tư duy, giải quyết các sự cố, vấn đề về kỹ thuật một cách độc lập thuộc chuyên ngành đào tạo. Có kỹ năng thực hành nghề với tay nghề tương ứng với cấp độ nghề đ• được đào tạo. Có kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp ở trình độ cao. Đặc biệt góp phần khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thuận Thành và tỉnh Bắc Ninh.
Bao gồm các khu chức năng chính sau:
Khu vực 1 : Khu vực trung tâm. Bao gồm:        - Nhà hiệu bộ
                                - Hội trường
                                - Khối lớp học
 Khu vực 2: Khu vực nghiên cứu, thực hành. Bao gồm:
                                - Nhà thư viện
                                - Nhà thực hành và nhà xưởng
Khu vực 3: Khu vực sinh hoạt - ở. Bao gồm:    - Ký túc xá sinh viên
                                - Khu nhà ở chuyên gia
                                - Khu ở giáo viên.
                                - Nhà ăn.
Khu vực 4: Khu vực thể thao. Bao gồm:     - Sân vận động
                            - Bể bơi
                            - Nhà thi đấu
                            - Sân tennit, bóng rổ, cầu lông
Cơ cấu sử dụng đất của tổng mặt bằng

STT

Thµnh phÇn ®Êt

Quy m« (m2)

Tû lÖ c® (%)

1

§Êt hµnh chÝnh qu¶n trÞ

  7.660

  6,00

2

§Êt häc tËp

10.800

  8,47

3

§Êt c©y xanh

16.924

13,27

4

§Êt TDTT

20.650

16,19

5

§Êt thùc hµnh - lao ®éng

12.430

  9,74

6

§Êt ë néi tró sinh viªn

12.650

  9,91

7

§Êt ë néi tró gi¸o viªn, chuyªn gia vµ dÞch vô th­¬ng m¹i

  9.200

  7,21

8

§Êt giao th«ng + b·i ®ç xe

36.090

28,29

9

§Êt h¹ tÇng kü thuËt

  1.176

  0,92

 

Tæng céng

         127.580

100,00 %


- Tổng diện tích khu vực của trường là:        127.580 m2
Trong đó:      +Diện tích giai đoạn 1 là:    12.654 m2
+Diện tích giai đoạn 2 là:        114.926 m2
- Diện tích đất xây dựng :                 29.689 m2
- Mật độ xây dựng :                         23,30%
5. Tổng mức đầu tư: 550 tỷ
6. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án ĐTXD công trình
7. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm đồ án:     KTS. Trịnh Ngọc Anh
+ QLKT:             KS. Hoàng Bá Huy
+ Thực hiện:        KTS. Nguyễn Quang Minh
                KTS. Trần Thị Hạnh
                KTS. Nguyễn Bình Tuấn Linh
                KS. Vũ Anh Dũng
                KS. Đào Văn Hân
                KS. Ngô Minh Hùng
                KS. Nguyễn Mạnh Hà
                KS. Lê Anh Đức
                KS. Nghiêm Xuân Sơn
                KS. Lê Mạnh Tiến
8. Thời gian thực hiện: Năm 2010
9. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:


Văn bản mới
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 38

Đã truy cập: 12597