TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 157/2010/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 17/12/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 201/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên
Ngày ban hành: 13/12/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 80/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về miễn phí xây dựng
Ngày ban hành: 09/12/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 114/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về bảo trì công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/12/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 22 /2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 03/12/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 69/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 15/11/2010
Ngày ban hành: 17/11/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chứng nhạn hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 16/11/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1019/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố chỉ suất giá xây dựng quí 3 năm 2010
Ngày ban hành: 16/11/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 70/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung điều 4 của quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 05/11/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 1995/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nghĩa trang thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 02/11/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37   Next page