TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 709 /QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 01/07/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 29/06/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 71/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở
Ngày ban hành: 23/06/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 64/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về quản lý cây xanh đô thị
Ngày ban hành: 11/06/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 62/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi một số điều của nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày ban hành: 04/06/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 61/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày ban hành: 04/06/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Ngày ban hành: 27/05/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn phường pháp xác định giá cả máy móc và thiết bị thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 05/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37   Next page