CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 557/UBND-NC
Tên văn bản: V/v triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trường học
Ngày ban hành: 03/04/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 57/BXD - KTXD
Tên văn bản: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 56 /BXD-KTXD
Tên văn bản: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 383/BXD-KHTC
Tên văn bản: Điều chỉnh cơ cấu đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải của Trường Trung cấp XD số 4
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 53/BXD-KTXD
Tên văn bản: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 51 /BXD-KTXD
Tên văn bản: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 18/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quỹ bảo trì đường bộ
Ngày ban hành: 13/03/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 33/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 01/03/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 23/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Ngày ban hành: 16/02/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Ngày ban hành: 09/02/2012
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk