TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ DỊCH VỤ CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:XÃ HÒA LONG - TP BẮC NINH - TỈNH BẮC NINH
Thời gian thực hiện:11/07/2016
Tên dự án:TRUNG TÂM VĂN HÓA, LỄ HỘI, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÃ NHÂN HÒA - HUYỆN QUẾ VÕ
Chủ đầu tư:UBND Xã Nhân Hòa
Địa điểm xây dựng:Xã Nhân Hòa - Huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/04/2016
Tên dự án:TRẠI LỢN NÁI DABACO LƯƠNG TÀI
Chủ đầu tư:CTY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Huyện Lương Tài - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:25/03/2016
Tên dự án:XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI DABACO
Chủ đầu tư:CTY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Phường Khắc Niệm - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:22/03/2016
Tên dự án:KHU NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP HÒA LONG - KINH BẮC
Chủ đầu tư:CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Hòa Long - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/03/2016
Tên dự án:CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:Sở nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/02/2016
Tên dự án:CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA PHÒNG GDĐT HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim - huyện Tiên Du
Thời gian thực hiện:15/12/2015
Tên dự án:HTKT KHU NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIẢI QUYẾT TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐƯỜNG VÀO NHÀ VĂN HÓA KHU 4
Chủ đầu tư:UBND phường Thị Cầu
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:20/11/2015
Tên dự án:KHU CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG PHÚ THỌ - DABACO
Chủ đầu tư:DABACO Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Tề Lễ - Tam Nông - Phú Thọ
Thời gian thực hiện:15/11/2015
Tên dự án:HẠ TẦNG THIẾT YẾU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN TIÊN DU
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/10/2015
Tên dự án:HẠ TẦNG THIẾT YẾU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Chờ - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/10/2015
Tên dự án:ĐƯỜNG DẠO, KÈ HỒ SINH THÁI PHƯỜNG THỊ CẦU - TP BẮC NINH
Chủ đầu tư:Ban quản lý dự án xây dựng TP Bắc Ninh
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:13/10/2015
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page