TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QH CHI TIẾT TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH PHƯỜNG ĐỒNG KỴ, THỊ XÃ TỪ SƠN
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐỒNG KỴ
Thời gian thực hiện:03/06/2013
Tên dự án:TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2, THỊ XÃ TỪ SƠN (GÓI SỐ 4: CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ)
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG
Địa điểm xây dựng:Phường Đình Bảng - Thị Xã Từ Sơn
Thời gian thực hiện:10/04/2013
Tên dự án:HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI NHÀ KHU NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP
Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG
Địa điểm xây dựng:Phường Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/03/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUI HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI THIÊN THAI
Chủ đầu tư:UBND HUYỆN THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Cứu - Huyện Gia Bình
Thời gian thực hiện:01/03/2013
Tên dự án:ĐIỀU CHỈNH QUI HOẠCH CỤC BỘ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN - THÔN ĐÔNG YÊN - XÃ ĐÔNG PHONG - HUYỆN YÊN PHONG
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG PHONG
Địa điểm xây dựng:Thôn Đông Yên - Xã Đông Phong - H. Yên Phong - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:11/02/2013
Tên dự án:CẢI TẠO NÂNG CẤP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH BẮC NINH
Chủ đầu tư:HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:04/02/2013
Tên dự án:BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THUẬN THÀNH - T.BẮC NINH
Chủ đầu tư:BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THUẬN THÀNH
Địa điểm xây dựng:H. Thuận Thành - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/02/2013
Tên dự án:CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL PHƯỜNG TIỀN AN - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Chủ đầu tư:UBND PHƯỜNG TIỀN AN - THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Tiền An - Thành phố Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:15/01/2013
Tên dự án:THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH GÀ GIỐNG DABACO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Xã Trạm Lộ - H. Thuận Thành - T. Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:14/01/2013
Tên dự án:QUI HOẠCH CHI TIẾT NÔNG THÔN MỚI XÃ ĐÔNG THỌ
Chủ đầu tư:UBND XÃ ĐÔNG THỌ
Địa điểm xây dựng:Xã Đông Thọ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:31/12/2012
Tên dự án:ĐƯỜNG DẠO, KÈ HỒ SINH THÁI PHƯỜNG THỊ CẦU, THÀNH PHỐ BĂC NINH
Chủ đầu tư:UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng:Phường Thị Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:01/12/2012
Tên dự án:KHU NHÀ Ở PHÍA TÂY THỊ TRẤN HỒ - PHẦN XÂY THÔ
Chủ đầu tư:CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Địa điểm xây dựng:Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Thời gian thực hiện:30/11/2012
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page